top of page

 

ALLMÄNNA VILLKOR

BETALNINGSMETOD

Betalning sker via faktura. Fakturan skickas i anslutning till utförd session och betalning ska ske inom 10 dagar. Fakturor skickas via e-post.

 

BOKNINGAR

Inga påminnelser om bokningar skickas. Om du behöver boka om eller avboka din tid ska du höra av dig till mig i god tid. Om du är tvungen att avboka din tid så snart inpå den bokade tiden att jag redan är på väg till dig debiteras du för hela den session du bokat.

Om jag behöver ställa in bokningen på grund av sjukdom eller force major kommer jag att meddela detta snarast möjligt. Ny tid bokas i samråd med dig.

HANTERING AV ÄGODELAR

Jag använder rimlig omsorg vid hanterandet av dina ägodelar. Jag tar inget ansvar för eventuella skador på egendomen, om det inte är det direkta resultatet av min grova oaktsamhet.

 

TILLGÅNG TILL ARBETSPLATSEN

Det är ditt ansvar att se till att jag har tillgång till de aktuella bostadsutrymmena under sessionen.

 

FÖRVARINGSPRODUKTER

Du står själv för inköp av och kostnader för eventuella nya förvaringsprodukter.

 

TYSTNADSPLIKT & FOTOGRAFIER

Mina tjänster är 100% konfidentiella och ingen information om uppdraget eller din personliga information kommer delas. Fotografier som tas under arbetet används främst som referens för att kunna utföra uppdraget. Inga bilder publiceras utan ditt godkännande. Om godkännande medgetts av dig för överenskomna bilder har omrum alla rättigheter att använda sig av bilderna i sin marknadsföring, som exempelvis i reklam, på sin hemsida och i sociala medier.

 

UPPSÄGNING AV AVTAL

Du har rätt att säga upp serviceavtalet närsomhelst. Om du beslutar dig för att avsluta avtalet, är du fortfarande ansvarig för alla utgifter och kostnader som åsamkats mig före uppsägningen. omrum har samma rättigheter angående uppsägning, så länge du får rimlig tid att arrangera alternativ service.

 

GODKÄNNANDE

Genom bokning av mina tjänster godkänner du dessa allmänna villkor, om inget annat angetts i uppdragsavtalet.

* dessa Allmänna villkor gäller för uppdrag bokade efter 2023-12-31.

bottom of page